Photographs
EMBODIMENT 01.jpg

Embodiment 01 - Digital Print, 20 x 30in, 2004

EMBODIMENT 02.jpg

Embodiment 02 - Digital Print, 20 x 30in, 2004

EMBODIMENT 03.jpg

Embodiment 03 - Digital Print, 20 x 30in, 2004

EMBODIMENT 04.jpg

Embodiment 04 - Digital Print, 20 x 30in, 2004

EMBODIMENT 05.jpg

Embodiment 05 - Digital Print, 20 x 30in, 2004

EMBODIMENT 06.jpg

Embodiment 06 - Digital Print, 20 x 30in, 2004

EMBODIMENT 07.jpg

Embodiment 07 - Digital Print, 20 x 30in, 2004

EMBODIMENT 08.jpg

Embodiment 08 - Digital Print, 20 x 30in, 2004